Sunday, Apr 20th

Last update:08:39:32 AM GMT

Muhasebe Makaleleri 1

E-posta Yazd─▒r

ACAR Durmu┼č, "─░LER─░ MAL─░YET YÖNET─░M YAKLA┼×IMI OLARAK HEDEF MAL─░YETLEME", Süleyman Demirel üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 1998, Say─▒:3, s.81.

AKDO─×AN Nalan, "IAS 39 Nolu Standart Hükümlerinde Göre Menkul K─▒ymetler ve Finansal Duran Varl─▒k ─░┼člemlerinde Uygulanacak Muhasabe Politikalar─▒", Gazi Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 2001, Cilt: 3, Say─▒: 3.

AKSOYLU Semra & Yunus DURSUN, "Pazarda Rekabetçi Üstünlük Arac─▒ Olarak Hedef Maliyetleme", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2001, Say─▒:11, s.357.

ALKAN, Alper Tunga, "Faaliyet Tabanl─▒ Maliyet Sistemi ve Bir Uygulama", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005, Say─▒:13, s.40-56.

ALTAN Mikail, "Muhasebecilik Mesle─činin Toplumda Alg─▒lanma Biçimi Üzerine Bir Ara┼čt─▒rma", Selçuk Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, Say─▒:11, s.29.

ARDA Musa & Cengiz GÖ─×EBAKAN, “Yeniden De─čerleme Oran─▒n─▒n Finansal Analiz Üzerindeki Etkisi”, Bankac─▒lar Dergisi, Say─▒:45, 2003, s.61.

CERAN Yunus, M. Emin ─░NAL, "Maliyet Bilgileri Temeline Dayal─▒ Pazarlama Kararlar─▒ ─░çin Pazarlama Muhasebesi", Erciyes Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 2004 Say─▒:22, s.63-83.

CO┼×KUN Ali , "Stratejik Maliyet Yönetimi Arac─▒ Olarak Hedef Maliyetleme", Akademik Ara┼čt─▒rmalar Dergisi, Y─▒l:4, Say─▒:15, Kas─▒m 2002-Ocak 2003, s.25.

CO┼×KUN Ali , "Hizmet Akdi ile Çal─▒┼čan Ücretlilerin Üzerindeki Dolayl─▒ ve Dolays─▒z Vergi Yükleri", Vergi Sorunlar─▒ Dergisi, Temmuz 2003, Y─▒l:26, s.178.

ÇALI┼×, Ercan, "TÜRK DEVLET MUHASEBE S─░STEM─░NDE REFORM ÇALI┼×MALARI", Analiz, 2005, Y─▒l: 5, Say─▒:14.

ÇALIYURT, K─▒ymet Tunca, "Uluslar Aras─▒ Uçu┼č Yapan Havayollar─▒nda Finansal Tablolar─▒n ve Operasyon Sonuçlar─▒n─▒n Sunulmas─▒", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004, Cilt:5, Say─▒:2, s.16-44.

ÇEL─░K, Muhsin, Seçkin GÖNEN, "SÜRDÜRÜLEB─░L─░RL─░K KAVRAMI AÇISINDAN ─░┼×LETMELER─░N DE─×ERLEND─░R─░LMES─░", Analiz, 2005, Y─▒l: 5, Say─▒:14.

ÇET─░N, Ayten, "SAT VE GER─░ K─░RALA F─░NANSAL K─░RALAMA TÜRÜNÜN MUHASEBELE┼×T─░R─░LMES─░", Analiz, 2005, Y─▒l: 5, Say─▒:14.

ÇET─░NKAYA Özhan, "Konsolide Bütçenin Ba┼člang─▒ç De─čerlerinin Uygulama Sonuçlar─▒ ─░le Birlikte De─čerlendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, May─▒s 2003, Say─▒ 5, s.48.

ÇUKACI Yusuf C., "Kamuyu Ayd─▒nlatmada Muhasebe Meslek Eleman─▒n─▒n Etik Anlay─▒┼č─▒ ve ─░zmir ─░linde Bir Uygulama", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006, Cilt:8, Say─▒:1, s.89.

ÇÜRÜK, Turgut, "Ba─č─▒ms─▒z d─▒┼č denetimin muhasebe ┼čeffafl─▒─č─▒na etkisi üzerine uygulamal─▒ bir çal─▒┼čma: Türkiye örne─či", ODTÜ Geli┼čim Dergisi, 2004, Cilt: 31, Say─▒: 2, s.149-165.

DALCI, ─░lhan, Veyis Naci TANI┼×, "Benefits Of Computerized Accounting Information Systems On The JIT Production Systems", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, Cilt:13, Say─▒:1.

DALCI, ─░lhan, Veyis Naci TANI┼×, "Quality Costs and Their Importance In Cost and Management Accounting", Çukurova Üniverisitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2002, Cilt:10, Say─▒:10.

 DÖNMEZ, Adnan, Ba┼čak BERBERO─×LU, Ayten ERSOY, "Ülkemiz Ba─č─▒ms─▒z D─▒┼č Denetim Standartlar─▒n─▒n ABD Genel Kabul Görmü┼č Denetim Standartlar─▒-AB Sekizinci Yönergesi ve Uluslararas─▒ Denetim Standartlar─▒yla Kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒", Akdeniz Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, May─▒s 2005, Say─▒ 9, s.52.

ERDO─×AN, Murat, "Muhasebe, Denetim ve Ba─č─▒ms─▒z Denetimin Gereklili─či", Do─ču┼č Üniversitesi Dergisi, Ocak 2002, Say─▒ 5, s.51.

ERDO─×AN, Murat, "─░┼×LETME B─░RLE┼×MELER─░NDE ┼×EREF─░YE", Analiz, 2005, Y─▒l: 5, Say─▒:14.

ERGEN Halim , "39 No'lu Ums ve Tms'nin Uyumla┼čt─▒r─▒lmas─▒", Gazi Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 2003, Cilt:5, Say─▒:1.

ERGEN Hüseyin, "Türkiye'de Kamu Üniversitelerinde Birim Harcamalar ve Vazgeçilen Kazançlar", E-Dergi, YIL: 2002 • C─░LT: 1 • SAYI: 1.

ERGÜLEN Ahmet, KAZAN Halim, KAPLAN Muhittin, "─░┼čletmelerde Da─č─▒t─▒m Sistemi Maliyetleri Minimizasyonu için Çözüm Modeli: Bir Firma Uygulamas─▒", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005, Say─▒:13, s.163-172.

EROL Mikail, Metin ATMACA, "Tekdüzen Muhasebe Sisteminin ─░┼č Dünyas─▒nda (Sanayi-Ticaret-Hizmet Sektöründe) Uygulama Sonuçlar─▒n─▒n De─čerlendirilmesi ve Ampirik Bir Çal─▒┼čma", Çanakkale Üniversitesi Biga ─░─░BF: Yönetim Bilimleri Dergisi, 2003-2004, Cilt:1, Say─▒: 1-2, s.119-129

ERSOY, Ayten, Ay┼čenur BUYRUK, "─░┼×LETME B─░RLE┼×MELER─░N─░N ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARDI -(22) VE ULUSLARARASI F─░NANSAL RAPORLAMA STANDARDI -(IFRS 3)'E GÖRE ─░NCELENMES─░ VE MUHASEBELE┼×T─░RLMES─░ - I", Analiz, 2005, Y─▒l: 5, Say─▒:14.

ERSOY Ayten, "Anonim ve Limited ┼×irketlerde K─▒smi Bölünme ve Bölünme ─░┼člemlerinin Muhasebele┼čtirilmesi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2003, Cilt:3, Say─▒:1.

GÖNEN, Seçkin, Muhsin ÇEL─░K, "Esnek Üretim Sistemleri Uygulayan ─░┼čletmelerde Üretim Maliyetlerinin De─čerlendirilmesi", Ege Akademik Bak─▒┼č, Cilt 4, Say─▒ 1-2, Ocak - Temmuz 2004.

GÖNEN, Seçkin, Muhsin ÇEL─░K , "Rekabet Üstünlü─čü Sa─člamada ─░ç Denetim ve ─░nsan Kaynaklar─▒ Yönetiminin Stratejik Ortakl─▒─č─▒", Ege Akademik Bak─▒┼č, Cilt 5, Say─▒ 1-2, Ocak - Temmuz 2005.

GÜCENME, Ümit, Aylin POROY ARSOY, " MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MADD─░ DURAN VARLIKLARDA DE─×ER ARTI┼× VE AZALI┼×LARININ TESP─░T─░ VE KAYDI", Analiz, 2005, Y─▒l: 5, Say─▒:14.

HATUNO─×LU Zeynep, Mesut B─░LG─░NER, "Vergi ve Muhasebe Uygulamalar─▒ Aç─▒s─▒ndan Barter", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003, Cilt:12, Say─▒:12.

ILDIR, Ali,"MARKA DE─×ERLEMES─░ VE MARKA DE─×ER─░N─░N B─░LANÇOLARDA GÖSTER─░LMES─░", Analiz, 2005, Y─▒l: 5, Say─▒:14.

KARAARSLAN, Erkan "Ülkemizde Devlet Muhasebesinin Serüveni", Say─▒┼čtay Dergisi, 2004, Say─▒:54.

KARAKAYA Mevlüt , "Studies On Accounting Standards in Kyrgyzstan", Gazi Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 1999, Cilt: 1 Say─▒: 3.

KARAPINAR Ayd─▒n , "Menkul K─▒ymetlerin De─čerlemesi Konusunda Uluslararas─▒ Muhasebe Standartlar─▒nda Yap─▒lan De─či┼čiklikler-IAS 39", Gazi Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 2000, Cilt:2 Say─▒: 2.

KARAPINAR Ayd─▒n , "YABANCI PARALI F─░NANSAL TABLOLARIN ÇEV─░R─░S─░ VE KULLANILAN YÖNTEMLER", Uluda─č Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 1998, Y─▒l: 16, Say─▒:4.

KARAS─░O─×LU Fehmi , "─░ÇER─░DEN Ö─×RENENLER T─░CARET─░ (INSIDER TRADING)VE TÜRK─░YE'DE MUHASEBEN─░N YATIRIMCILARA B─░LG─░ SA─×LAMA SORUMLULU─×U" Süleyman Demirel üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 1998, Say─▒:3., s.113.

KAYGUSUZ Sait Yüksel , "KAL─░TES─░ZL─░─×─░N ÖNEML─░ B─░R BOYUTU: KAL─░TE MAL─░YETLER─░", Uluda─č Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 1999, Y─▒l: 17 Say─▒: 1-2.

KIRLIO─×LU Hilmi, "Tam Zaman─▒nda Üretim Sisteminin (JIT) Muhasebe Sistemlerine Etkisi", Journal of Qafkaz University, 1998, Cilt:1, Say─▒:2.

KEND─░RL─░ Selçuk & Hülya ÇA─×IRAN, "Sanayi ─░┼čletmelerinde Kalite Maliyetlerinin Olu┼čumu ve Muhasebele┼čtirilmesi", Gazi Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 2002, Cilt:4, Say─▒:1.

KÖSE Ya┼čar, "Teknolojik Geli┼čmeler Ve Maliyet Sistemleri ─░li┼čkisi", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2004 Say─▒:1, s.70-83.

KUTLU Tuncer Asuna, "Sigorta ─░┼čletmelerinde Maliyet Unsurlar─▒ ve Maliyet Olu┼čumu" Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y─▒l:2, Say─▒:3, 2000.

ORTAÇ Fevzi Rifat, "Vergilendirilebilir Gelir Kavram─▒, Geliri Belirleyen Teoriler ve Türk Gelir Vergisinde Yer Alan Gelir Tan─▒mlamas─▒", Gazi Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 1999, Cilt: 1, Say─▒: 2.

ÖZKANLI Özlem, "Sorumluluk Merkezleri ve Transfer Fiyatlamas─▒: Çokuluslu ─░┼čletmelerde Uygulama", Gazi Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, K─▒┼č 2003, Cilt:5, Say─▒: 3.

ÖZKAN Azzem, "Mülkiyeti Muhafaza Sözle┼čmesiyle Yap─▒lan Sat─▒┼člar ve Muhasebe Uygulamalar─▒ Üzerindeki Etkileri", Gazi Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, K─▒┼č 2003, Cilt:5, Say─▒: 3.

ÖZKAN Azzem, Murat ESMERAY, "B─░R MAL─░YET KONTROL S─░STEM─░ OLARAK JIT ÜRET─░M S─░STEM─░ VE MUHASEBE UYGULAMALARI", Cumhuriyet Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 2003, Y─▒l:3, Say─▒:1

ÖZKER A. Niyazi, "Bütçeleme Sürecinde Bütçe Dengesi Ço─čaltan─▒ ve Yat─▒r─▒m - Mali Denge ─░li┼čkisi Dinamikleri", Gazi Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 2003, Cilt:5, Say─▒:1.

ÖZKER A. Niyazi , "Vergi Denetiminde Fonksiyonel Yap─▒ ve Denetime Özgü Beklentiler", Akdeniz Üniveristesi ─░─░BF Dergisi, Kas─▒m 2002, Say─▒ 4, s.172.

ÖZKOL, Erdal, Dündar KÖK, Muhsin ÇEL─░K, Seçkin GÖNEN, “Meslek Eti─či ve Muhasebe Meslek Elemanlar─▒n─▒n Etik ─░lkelere Duyarl─▒l─▒k Düzeyinin Ara┼čt─▒r─▒lmas─▒”, Muhasebe ve Denetime Bak─▒┼č, Y─▒l: 5, Say─▒: 15, May─▒s 2005, s.107-124.

PARLAKKAYA, Raif, "Modüler Üretimde Maliyetleme ve Fiyatlama Sorunlar─▒", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, Say─▒:11, s.513-521.

RÜZGAR Nursel, "Bir ─░┼čletmenin Ödemeler Dengesinin Markov Süreçleri Yard─▒m─▒yla Analizi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y─▒l:5, Say─▒:1, 2003, s.164.

SAVA┼× Orhan, "Hedef Maliyet Yönetim Sisteminin Ba┼čar─▒s─▒n─▒ Etkileyen Faktörler Üzerine Türk Haz─▒r Giyim Sektöründe Bir Ara┼čt─▒rma", Erciyes Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 2003, Say─▒:20.

SAVA┼× Orhan, "Tam Zaman─▒nda Üretim Sisteminin Gerektirdi─či Maliyet Muhasebesinin Temel Nitelikleri", Erciyes Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 2003, Say─▒:20.

SELEK A. Seha & Sami SOLMAZ, "Yüksek Ö─čretim Kurumlar─▒nda Döner Sermaye ─░┼čletmeleri - ─░┼č Dünyas─▒, Toplum ─░li┼čkilerine Hukuksal Pencereden Toplu Bir Bak─▒┼č", ─░zmir YMM Odas─▒ Bülteni, Nisan 2001, Say─▒ 31.

SELEK A. Seha & Sami SOLMAZ, "Yüksek Ö─čretim Kurulu┼člar─▒ - ─░┼č Dünyas─▒, Toplum ─░li┼čkilerine Hukuksal Pencereden Toplu Bir Bak─▒┼č II (Vak─▒f Yüksekö─čretim Kurumlar─▒/Üniversiteleri)", ─░zmir YMM Odas─▒ Bülteni,Temmuz-A─čustos 2001 say─▒44 sayfa 15-20

SELEK A. Seha, "Muhasebe Mesle─činin Ba─č─▒ms─▒z , Örgütlü ve Yasal Olarak Yürütümesi ; Meslek Yasas─▒n─▒n De─či┼čtirilmesi için Haz─▒rlanarak Mezlise Sunulan Yasa Tasla─č─▒n─▒n Akademik Gözle Genel Bir De─čerlemesi" DEÜ Rektörlük 75.y─▒l anfisinde 3568 say─▒l─▒ Muhasebe Meslek Yasas─▒n─▒n de─či┼čiklik de─čerlemesine ili┼čkin Panel, 11 Temmuz 2001.

SELEK A. Seha, "Son Teknolojik Geli┼čmeler I┼č─▒─č─▒nda Türk Muhasebe ve Kay─▒t Sisteminin De─čerlemesi", ─░zmir YMM Odas─▒ Bülteni, Say─▒ 8, Aral─▒k, 2000.

SÖNMEZ Feri┼čtah, “8 No'lu Türkiye Muhasebe Standard─▒ Kapsam─▒nda Yer Alan Maddi Duran Varl─▒klar (UMS-16 ─░le Kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmal─▒ Olarak)”, Muhasebe ve Denetime Bak─▒┼č Dergisi, Y─▒l:4, Say─▒:11, Ocak 2004, s.79-101.

SÖNMEZ Feri┼čtah ve Osman BAYR─░, "TMS-10 Dönem Net Kar─▒ veya Zarar─▒, Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalar─▒nda De─či┼čiklikler (UMS 8 ve UMS 35 ve SPK Hükümleri Tebli─či Hükümleriyle Desteklenmi┼č Olarak)", Muhasebe-Finansman Dergisi, No:24, Temmuz 2004.

SÖNMEZ Feri┼čtah, “Maddi Olmayan Duran Varl─▒klar-MODV (TMS-8, UMS-38, 1.Taslak MODV ve SPK Tebli─čleriyle Kar┼č─▒la┼čt─▒rmal─▒ Olarak)”, Diyalog Dergisi, Y─▒l:19, Say─▒:191, Mart 2004, s.123-141.

SÖNMEZ Feri┼čtah, “12 No'lu Türkiye Muhasebe Standard─▒-Kur De─či┼čim Etkilerinin Muhasebele┼čtirilmesi (UMS-21 ve Türk Muhasebe Yaz─▒n─▒yla Desteklenmi┼č Aç─▒klamalar ─░le Birlikte), Mali Çözüm Dergisi, Y─▒l:13, Say─▒:64, Temmuz-A─čustos-Eylül 2003, s.130-148.

SÖNMEZ Feri┼čtah ve Ayd─▒n GER┼×─░L, “6 No'lu TMS-─░┼čtiraklerdeki Yat─▒r─▒mlar─▒n Muhasebele┼čtirilmesi (UMS-28 ─░le Kar┼č─▒la┼čt─▒rmal─▒)”, Mali Çözüm Dergisi, Y─▒l:13, Say─▒:165, Ekim-Kas─▒m-Aral─▒k 2003, s.102-113.

SÖNMEZ Feri┼čtah, “14 No'lu Türkiye Muhasebe Standard─▒ Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebele┼čtirilmesi (IAS 23 ve Türk Muhasebe Yaz─▒n─▒yla Desteklenmi┼č Aç─▒klamalar ile Birlikte)”, Yakla┼č─▒m Dergisi, Say─▒:129-130.

SÖNMEZ Feri┼čtah, “15 No'lu Türkiye Muhasebe Standard─▒ Ara┼čt─▒rma ve Geli┼čtirme Maliyetleri (Türk Muhasebe Yaz─▒n─▒yla Desteklenmi┼č Aç─▒klamalar ile Birlikte), Vergi Dünyas─▒, Y─▒l:22, Say─▒:264, A─čustos-2003, sf: 187-193.

SÖNMEZ Feri┼čtah, “13 No'lu Türkiye Muhasebe Standard─▒ - Stoklar (IAS 2 ve Türk Muhasebe Yaz─▒n─▒yla Desteklenmi┼č Aç─▒klamalar ─░le Birlikte)”, Muhasebe ve Denetime Bak─▒┼č Dergisi, May─▒s 2003.

TANRIÖVEN Cihan, "Bir Finanslama Arac─▒ Olarak Warrantlar ve Muhasebelestirilmesi", Gazi Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 2000, Cilt:2 Say─▒:1.

TAVMERGEN ─░ge P─▒nar, "Turizm ─░┼čletmelerinde De─čerleme Faaliyetleri", D─▒┼č Ticaret Dergisi, Ocak 2000, Say─▒:16.

TEKER Suat, "Standards Of Financial Reporting", Do─ču┼č Üniversitesi Dergisi, Ocak 2000, Say─▒ 1, s.174.

TÜRK Zeynep & Abitter ÖZULUCAN, "TAM ZAMANINDA ÜRET─░M ORTAMINDA YÖNET─░M MUHASEBES─░N─░N DE─×─░┼×MES─░ GERE─×─░" , Uluda─č Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, C─░LT:19 SAYI: 4 KI┼× DÖNEM─░ ARALIK 2001.

TÜRK Zeynep "Stratejik Yönetim Muhasebesi Yakla┼č─▒m─▒: De─čer Zinciri Maliyet Analizi", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Y─▒l:59 Say─▒:4, 2004, s.21-54.

TÜTÜNCÜ Özkan, I┼č─▒l GÖKSU & Ebru GÜNLÜ, "Konaklama ─░┼čletmelerinde Fiyatlama Kararlar─▒ ve Maliyet Analizleri", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y─▒l:1, Say─▒:3, 1999.

ULUSAN Hikmet, " YEN─░DEN DE─×ERLEME UYGULAMASININ SERMAYEY─░ KORUYUCU ETK─░S─░ " Cumhuriyet Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 2003, Y─▒l:3, Say─▒:2.

UZAY ┼×aban, Orhan SAVA┼×, "Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi: Mobilya Sektöründe Kar┼č─▒la┼čt─▒rmal─▒ Bir Uygulama Örne─či", Erciyes Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 2003, Say─▒:20.

YILDIZ Fehmi, Nazife ÇAKIR, " Tekdüzen Hesap Plan─▒na Göre ─░┼čçilik Giderlerinin Muhasebele┼čtirilmesi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002, Cilt:2, Say─▒:1 s.82.

YILMAZ Bülent, "Enflasyon, Enflasyon Muhasebesi ve Yeniden De─čerlendirme Oran─▒n─▒n Tespiti", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2004 Say─▒:2, s.14-32.

YILMAZ Bülent, "Türev Ürünleri ve Muhasebele┼čtirilmesi", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2004 Say─▒:2, s.101-124.

ZAY─░F Figen & Ayd─▒n KARAPINAR, "Muhasebe E─čitiminde De─či┼čim ─░htiyac─▒", Gazi Üniversitesi ─░─░BF Dergisi, 2002, Cilt:4, Say─▒:3.

YÜZBA┼×IO─×LU Nedim, "─░┼čletmelerde Stratejik Yönetim ve Planlama Aç─▒s─▒ndan Stratejik Maliyet Yönetimi ve Enstrumanlar─▒", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, Say─▒:12, s.387-410.