Saturday, Apr 19th

Last update:08:39:32 AM GMT

Reklam Nas覺l Yaz覺l覺r?

E-posta Yazd覺r

Kâr Hanenize Eklenecek Bir Reklam Nas覺l Yaz覺l覺r? 
 
襤ster kurumlara, isterse tüketicilere yönelik i yap覺yor olun, günümüzün ekonomik ortam覺nda herhangi bir ey satmak gerçekten zor itir. Sat覺 çabalar覺n覺z覺n hiçbir yere varmayaca覺n覺 hissediyorsan覺z, kitle iletiim araçlar覺na verdiiniz reklamlar覺 gözden geçirmenin zaman覺 gelmitir. Özellikle de gazete ve dergi ilanlar覺n覺z覺; “bas覺l覺” dediimiz türden çal覺malar覺.

Bas覺l覺 reklamlar, radyo, TV ve Web reklamlar覺ndan farkl覺 olarak, hedef kitlenizle daha sal覺kl覺 iletiim kurman覺z覺 salar. Ayr覺ca, sözcükleriniz üzerinde oyalanma eilimi gösteren bir müteri aday覺na sav覺n覺z覺 anlatabilmeniz için yer ve zaman kazand覺r覺r.

Merak uyand覺ran ve çarp覺c覺 bir bal覺kla ilgi çekebilirseniz, gelecekteki müterinizin ürününüz ya da hizmetiniz hakk覺nda daha fazla bilgi isteme ihtimali yükselir. Bu kritik noktada, müteri aday覺n覺za, okunabilir, cazip ve ikna özellii yüksek bir metin sunulmal覺d覺r. Bir de sözcüklerinize elik eden görsel dikkat çekici ve mesajla balant覺l覺 ise, yarat覺lan etki daha da büyük olur.

Büyük ihtimalle, bu “basit” ii kendiniz üstlenmeyeceksiniz. Sizin ad覺n覺za çal覺an bir reklam ajans覺n覺z olabilir. Ya irket içinde çal覺an bir pazarlama iletiimi grubunuz ya da bir serbest metin yazar覺yla çal覺覺yor olabilirsiniz.

襤ster reklam覺 siz yaratm覺, isterse bir bakas覺n覺n iini denetliyor olun, reklam, sat覺 sürecinizin çok dikkat etmeniz gereken kritik bir bileenidir.

Aa覺da, bas覺l覺 mesajlar覺n覺z覺n irketiniz için en az sizin kadar youn çal覺mas覺n覺 salayacak 10 maddelik k覺sa bir liste bulacaks覺n覺z. Bunlar覺 okuyun, önemseyin ve o son derece önemli reklam覺n覺z覺 yazarken ya da kontrol ederken akl覺n覺zda tutun.

1. Reklam覺 yaratmaya oturmadan önce, ne satt覺覺n覺z覺 tam olarak tan覺mlay覺n.

2. Kime satt覺覺n覺z覺 bilin. Reklam覺n覺z覺 yazarken o kiiyi akl覺n覺zda tutun.

3. Satt覺覺n覺z eyin yararlar覺n覺 net olarak anlatan bir ifade bulun. Özellikler önemlidir; ama okuyucuyu harekete geçiren, alg覺lanan deerdir.

4. Okuyucuyla bire bir görüüyormuças覺na yaz覺n. Sizi içine çeken reklamlar覺 düünün. Sizinle konuurlar. Ve belli bir zeka düzeyine sahip olduunuzu varsayarlar.

5. Sayg覺l覺, alçakgönüllü ya da esprili olma ustal覺覺n覺 gösteremediiniz sürece üstünlük ifadelerinden kaç覺n覺n. Bir dizi reçel ve konserve ürünü için bulunan Smuckers ismi kulaa garip gelse de u mehur sloganla durumu lehine çevirmitir: “Smuckers gibi bir isimle, her ey iyi olmak zorunda.”

6. Bal覺覺n覺z ile ana görseliniz aras覺nda güçlü bir balant覺 olduundan emin olun. Dinamik bir yarar ifadesi oluturmak üzere biri dierini desteklemelidir. Taze donut’lar sabah çok erken piirilmelidir. Bu nedenle Dunkin’ Donuts, gün domadan önce yataktan sürünerek kalkan Fred ad覺nda uykulu bir tip yaratm覺t覺r; çünkü “donut yapma zaman覺 gelmitir”.

7. Reklam ortam覺n覺z覺 dikkatli seçin. Sizin “daha iyi olan fare kapan覺n覺z”, Gourmet dergisinde takdir görmeyebilir.

8. Rakip reklamlar覺 inceleyin ve sizinkinin farkl覺 olmas覺n覺 salay覺n. Göze çarpmas覺 için çok çal覺覺n.

9. Yorum almaya çal覺覺n. Sonuçlar覺 izleyin. Bir sorun var gibi görünüyorsa, yakla覺m覺n覺z覺 deitirin.

10. Ürün ya da hizmetinizin her tür talebi kar覺lad覺覺ndan emin olun. Reklam覺n覺z ne kadar iyi tasarlanm覺 ya da uygulanm覺 olursa olsun, en iyi reklamlar覺n覺z覺 yaratan, memnun müterilerdir.

Yazar: Gary Watson

Kaynak: www.marjinal.com.tr